Стипендия за лидери

young
Стипендия в Академия за лидери "Баден-Вюртемберг", Германия Стипендията покрива основните разходи, вкл. пътуването, за обучителен курс по управление в публичната администрация, който започва през есента на 2019 г. и продължава няколко месеца. Стипендията е насочена към лица, идващи от централно- и/или източноевропейските страни, работещи в контекста на Стратегията на ЕС за Ду...
Прочетете повече