Конкурс за стипендия

НАЗ
Конкурс за стипендия "Иван Генчев Танев"  Чрез инициативата НАЗ продължава ангажираността си в подкрепата и насърчаването на професионалната квалификация на кадри, за които агробизнесът изпитва недостиг. Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение в магистърска програма за академичната 2017/2018 г. Конкурсът е отворен за кандидати от всички ви...
Прочетете повече