Конкурс за стипендия

bekiarov
Фондация BCause обяви конкурс за набиране на документи за Стипендия „Лука Бекяров” за учебната 2017/2018 година  Стипендия „Лука Бекяров” се отпуска за изключителни постижения в областта на математиката и информатиката. Стипендията е насочена към учeници в 12 клас за учебната 2017/2018 и е в размер на 3000 лв. Стипендията може да бъде използвана за обучение, участие във форуми...
Прочетете повече

Стипендия „Лука Бекяров“

bekiarov
Стипендия „Лука Бекяров“ за изключителни постижения в областта на компютърните науки  За четвърта поредна година „Еврофутбол“ организира специална стипендия „Лука Бекяров“ за изключителни постижения в областта на компютърните науки на стойност 2 500 лева. В конкурса могат да кандидатстват студенти на Техническия университет, град София, факултет „Компютърни системи и управлен...
Прочетете повече