Изследователска стипендия

OSCE
Изследователска стипендия на OSCE  Парламентарната асамблея на OSCE два пъти в годината подбира 8-9 стажанти за работа по изследователски проекти. Едно от изискванията е интерес към политиката в постсъветското пространство. Стажантите ще работят във Виена или Копенхаген. Краен срок: 1 октомври 2017 г.  Информация от:https://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-s...
Прочетете повече