Конкурс за ученици

write-size-pencils-benefits
Конкурс за ученици от столичните училища на тема "Вековната мъдрост на нашия град"  В конкурса може да участват ученици от всички училища и гимназии на територията на Столична община в две възрастови групи – от V до VII и от VIII до ХІІ клас. Конкурсът е разделен на две направления: - есе; - стихотворение. Обем на предлаганите авторски произведения – до четири стандартни с...
Прочетете повече