Конкурс за студентско есе

Johnson & Johnson
Конкурс за студентско есе на тема „Избирам Европа“ В конкурса могат да участват студентите от всички курсове и специалности на ФЖМК, ОКС „Бакалавър“ и "Магистър". Текстовете трябва да са в размер до 1000 думи. Организатори: Катедра „История и теория на журналистиката“ във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“ и Бюрото на Европейския парламент в България Краен срок:23 ноември 2...
Прочетете повече

Конкурс за студентско есе

work
Конкурс за студентско есе на БМА на тема: В търсене на бърз икономически растеж след "Голямата рецесия" В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или ...
Прочетете повече

Конкурс за студентско есе

3
Конкурс за студентско есе на тема „Единният цифров пазар на Европейския съюз и възможностите пред малките и средни предприятия в България и другите страни членки“ Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика организира Конкурс за студентско есе на тема „Единният цифров пазар на Европейския съюз и възможностите пред...
Прочетете повече