Магистърска програма в СУ

library
Магистърска програма „Изменения на климата и управление на водите“ (ИКУВ) - СУ "Св. Климент Охридски"  Магистърската програма „Изменения на климата и управление на водите“ е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на измененията на климата и за интегрирано управление на водните ресурси. За студенти с образователно-квалификационна степен...
Прочетете повече

Магистърска програма

20131022134028-voda
Магистърска програма: Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ) - СУ "Св. Климент Охридски" Магистърската програма „Изменения на климата и управление на водите" е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на измененията на климата и за интегрирано управление на водните ресурси. За студенти с образователно-квалификационна степен ...
Прочетете повече