Удължен срок

ce
Удължен срок за кандидатстване в Академия за социални предприемачи и нова възможност за 20 стипендианти Академия за социални предприемачи е интензивна практично-ориентирана обучителна програма за личности с интерес и желание за развитие в сферата на социалното предприемачество. Получихме 199 вдъхновяващи кандидатури, които ни показаха, че в България има хора с интерес и жела...
Прочетете повече