VIDEOCAMP 2018

film
VIDEOCAMP 2018  Тема: Приобщаващо образование Videocamp стартира най-големия световен филмов филмов фонд и кани режисьорите да създадат филм с тема "приобщаващо образование". Videocamp, която си партнира с УНИЦЕФ, приемаме игрални, документални или анимационни проекти с минимална продължителност 30 минути. Търсят се филми, които предизвикват размисъл и стимулират разискването...
Прочетете повече