Регионален ученически конкурс

write-size-pencils-benefits
Регионален ученически конкурс "Земята е за нас - ние сме за Земята" По повод Международния ден на Земята – 22 април, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас обяви Регионален ученически конкурс „Земята е за нас – ние сме за Земята“. Конкурсът ще даде възможност за изява на младите хора, ще стимулира техният интерес към планетата Земя и ще представи личната...
Прочетете повече

Ученически конкурс

proekt „Места и памет“
Ученически конкурс за изследователски проект „Места и памет“ за ученици от VІІІ до ХІІ клас от цялата страна Организираният конкурс за изследователски проект е посветен на 75 години от спасяването на българските евреи. Изследователският проект се реализира от екип. В един екип могат да участват максимум 5 ученици. Всеки екип може да бъде ръководен от максимум двама консултант...
Прочетете повече

Ученически конкурс за есе

ese
Национален ученически конкурс за есе „Душата ми е пленница…”  По този повод 140-та годишнина от рождението на Пейо К. Яворов Националният литературен музей обяви конкурс за есе на тема „Душата ми е пленница…”. В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас. Изискванията са: обем до 2 стандартни машинописни страници в Word – формат; Times New Roman, 12 pt. Всяка конкурс...
Прочетете повече

Ученически конкурс

viatarni melnitzi
 Шести Национален ученически конкурс “Българските архитектурни паметници в макети", Варна 2017  Тема: „Вятърни мелници и воденици“ (за всички възрасови групи) Макетите могат да бъдат, както на известни мелници и воденици, така и изработени по идея на участника. Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 50 х 50 сm. в основата и 50 сm. на височина и максимално те...
Прочетете повече

Ученически конкурс

9091_wpm_hires
Ученически конкурс "Национален парк "Рила" - познат и непознат"  Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи. В конкурса могат да участват всички ученици от І до ХІІ клас от цялата страната, като направленията и участниците, съгласно стат...
Прочетете повече