Конкурс за ученическо есе

writing-hand
Конкурс за ученическо есе на теми "Застраховането като възможност за защита живота, здравето и имуществото на хората" и "Как да преборим бедността в съвременното общество?" В конкурса могат да участват ученици от предпоследен и последен гимназиален курс на всички училища в България. Допускат се само индивидуални участници. Регистрацията за участие става посредством попълване н...
Прочетете повече