Конкурс за стипендия

stipendia
Фондация „Атанас Буров“: Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" за академичната 2019/2020 г. Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават: - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; - имат завършен най-малко ІІІ курс; - успех от цялото с...
Прочетете повече

Конкурс за стипендии

FAB
Фондация „Атанас Буров“: Конкурс за стипендии за учебната 2019/2020 г. за ученици от професионални гимназии по икономика Стипендията е в размер на 100 лв. и се изплаща за десетте учебни месеца. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: - Отличен успех през всички години на обучение; - Участие в извънкласни форми на професионална подготовка; - Наград...
Прочетете повече

Конкурс за стипендии

Буров
Фондация „Атанас Буров“ провежда конкурс за стипендии за участие в Лятно училище „Инвестиции”, което ще се проведе от 26 август до 2 септември 2016 г. по традиция в гр. Банкя. Фондацията ще предостави до 20 пълни стипендии, които покриват престоя и обучението на стипендиантите. Лятното училище е израз на стремежа на фондацията да подпомага и подготвя студентите за последваща у...
Прочетете повече