70 Дарик стипендии

people
70 Дарик стипендии за кандидат-студенти във Висше училище по мениджмънт - Варна  Желаещите да се възползват от тази възможност ще трябва да минат през предварителен подбор – интервюта с представители на Дарик и ВУМ като предварително, до 15 януари трябва да бъде попълнен специален електронен формуляр на уебстраницата на висшето училище. Интервютата ще се провеждат в градовете ...
Прочетете повече