Покана за предложения

Creative Europe
Покана за представяне на предложения: Модули за магистърска степен по изкуствата и науката  Тази дейност в рамките на Creative Europe има за цел да насърчи интердисциплинарния подход в магистърските и университетските курсове, като насърчи междусекторните учебни планове, съчетаващи технологията с изкуствата. Дейността ще бъде осъществена чрез проектиране и внедряване на инова...
Прочетете повече