Информация за стипендии

DAAD
Информация за стипендиите, които Германската служба за академичен обмен DAAD съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставят на български студенти – бакалаври и магистри, докторанти, университетски преподаватели и учени. За академичната 2020/2021 година DAAD предлага на бъдещите стипендианти следните възможности за финансиране на обучение и изследовате...
Прочетете повече

Стипендии на DAAD

11111
Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/1018 г. Германската служба за академичен обмен е предвидила стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за академичната 2017/2018 година. Актуалната информация вече е включена в базата данни www.fundi...
Прочетете повече