Стаж в EMSA

EMSA
Стаж в Европейската агенция за морска безопасност Стажът е за период от 3 месеца до 6 месеца. Ще бъдат одобрени 7 кандидати. Стажът започва на 1 март и приключва на 31 август 2018 г. Стажантите получават по 935 евро/месечно и пари за пътни разноски. Краен срок:15 декември 2017 г. Информация от:http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/3162-emsa-traineeship-2018-01...
Прочетете повече