Арт грант

students
Източно-европейски интердисциплинарен арт грант: Във фокуса - България  Победителят ще получи чек за 3000 щ.д. заедно с публичното признание в специално издание на EuropeNow и обявяването в European Studies Newsletter, както и различни социални медии. Всеки от ваградените ще получи една година допълнителното индивидуално членство в Съвета за европейски изследвания (Council for...
Прочетете повече