Стажантска програма на Johnson & Johnson

Johnson & Johnson
Целта на стажантската програма е да издигне бъдещите финансови лидери на Johnson & Johnson. Тази елитна програма работи в компанията повече от 10 години и вече е започнала кариерата на много от настоящите ни финансови мениджъри и директори. Кандидатите трябва да са завършили през 2017 г. или да им предстои да завършат през 2018 г. в областта на икономиката, финансите или с...
Прочетете повече