Магистърска програма


20131022134028-vodaМагистърска програма: Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ) – СУ „Св. Климент Охридски“
Магистърската програма „Изменения на климата и управление на водите“ е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на измененията на климата и за интегрирано управление на водните ресурси.
За студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по следните специалности: География, Геология, География и биология, Екология и опазване на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Регионално развитие и политика и История и география.
Срок на обучение: 2 семестъра/3 семестъра; Форма на обучение: редовна/задочна.
За студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност, различна от посочените по-горе.
Срок на обучение: 3 семестъра/4 семестъра; Форма на обучение: редовна/задочна.
За повече информация:
Прием на документи за редовно и задочно обучение – Ина Илчева, каб. 279Б, тел. 02 9308 441

Краен срок: държавна поръчка от 25.08.2016 г. до 08.09.2016 г.; платено обучение от 25.08.2016 г. до 30.09.2016 г.

Информация от:https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/specialnosti/magist_rski_programi/geologo_geografski_fakultet/specialnost_geografiya/izmeneniya_na_klimata_i_upravlenie_na_vodite

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *