Конкурс на МОН


1МОН обявява конкурс за номиниране на трима български кандидати за пълен срок на обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в университета за чужди езици „Ханкук“ в Сеул, република Корея, считано от м. март 2017 г.

Кандидатите могат да кандидатстват за всички специалности на Университета за чужди езици „Ханкук“, с изключение на специалностите, предлагани в Department of Education, Division of Language and Diplomacy, Division of Language and Trade, Division of Biomedical Engineering.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани, както и техните родители;

2. Да са студенти в българско държавно висше училище през учебната 2016-2017 г., записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование:

– във втори курс, редовна форма на обучение;

– успешно завършили първи курс с успех не по-нисък от „много добър“ (4,50).

3. Да са в добро физическо и психическо здраве, което да им позволи да пребивават в Република Корея за продължителен период от време;

4. Да са завършили средното си образование с отличен или много добър успех;

5. Кандидатите за обучение по специалности с преподаване на корейски език следва да притежават сертификат за положен тест за владеене на корейски език TOPIK с минимално ниво 3;

6. Кандидатите, желаещи да се обучават в специалности, преподавани на английски език следва да притежават сертификат за TOEFL с резултат над 80 точки.

Подробна информация за програмата на обучение може да бъде намерена на адрес: http://international.hufs.ac.kr

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, София до 11.10.2016 г. включително.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОН на 14.10.2016 г. от 10.00 ч.

Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефони 9217 530 и 9217 784.

Информация от:http://www.mon.bg/?go=page&pageId=12&subpageId=1484

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *