Възможност за квалификация


bukВъзможност за квалификация на библиотекари със средно образование

Фондация „Глобални библиотеки – България“ ще предостави безвъзмездна финансова подкрепа за служители от обществените библиотеки със средно образование, за надграждащо обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия „Библиотекар“, специалност „Библиотекознание“.

Общият размер на средствата, които Фондацията ще предостави, е 70 000 лева.

Финансовата подкрепа ще бъде отпускана в размер на 300 лева за съ-финансиране на индивидуалните такси за обучение в лицензирани от НАПОО центрове за професионално образование. Средствата ще бъдат предоставени за провеждане на обучение в периода от 1 април 2017 г. до 1 ноември 2018 г.

Целта на финансирането е да бъдат подкрепени библиотечни служители с натрупан практически опит без придобита степен на професионална квалификация да изпълнят образователните изисквания на Закона за обществените библиотеки.

Допустими кандидати и изисквания:

– служители от библиотеки, имащи подписани споразумения за сътрудничество със Фондацията от 2016 г.;

– служители на трудов договор, с професионален опит не по-малко от 1 година в библиотеката, в която работят понастоящем;

– служители със средно образование;

– служители, отговарящи на предходните условия, вкл. които не се обучават към момента на кандидатстване в следваща образователна степен по друга професия;

– служители, получили съгласието на ръководството на библиотеката/ читалището, от което кандидатстват.

Няма ограничение за:

– броя кандидати от една библиотека/ читалище;

– за възраст.

Краен срок: 8 март 2017 г.

Информация от:http://www.glbulgaria.bg/bg/node/30597

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *