Стипендии на френското правителство


11111Стипендиите на френското правителство (BGF) се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Стипендиите се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за краткосрочен престой за научно-изследователска дейност на докторанти, зачислени в България или млади научни работници, членове на български научни екипи, в области избрани от самите кандидати. Стипендиите са за:
– магистратура – с професионална или с научна насоченост;
– програма „Коперник“ (след магистратура);
– докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de these).
Финансово се подпомагат докторанти и млади научни работници чрез програма „Мобилност на млади научни работници“.
Изисквания към кандидатите:
– да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години;
– възраст: 30 години за ниво магистратура (master 2) и 35 години за докторантура под двойно научно ръководство и по програма „Мобилност на млади научни работници“;
– да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома за бакалавър или магистър. Стипендиите на френското правителство не се предоставят на български студенти, записани във френски учебни заведения към момента на кандидатстването;
– да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години;
– ниво на френски език, съответстващо на изискванията на учебното заведение.
Стипендията включва: 767 евро месечна издръжка, медицинска осигуровка, такса за записване в университета. Възможни са и допълнителни добавки.

Краен срок: 17.03.2017 г. – за магистратури и докторантури под двойно научно ръководство; и за програма „Коперник“; текущ – за програма „Мобилност на млади научни работници“

Информация от:http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *