Конкурс за ученици


studentsКонкурс за ученическа разработка на тема: „Другият през моите очи” 
Центърът за развитие на човешките ресурси и информационният център „Европа Директно” – София организират Конкурс за ученическа разработка на тема: „Другият през моите очи”.
Целта на конкурса е, в отговор на съвременните предизвикателства в Европейския съюз, да дадем възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата за приобщаването, толерантността и приемането на различието, както и за възможностите за успешна работа в училище по тази тема.
Конкурсът е насочен към училищата, работещи по европейски проекти и европейски тематики, и акцентира върху теми като:
– Насърчаване на толерантността, разбирателството и разнообразието;
– Придобиване на социални, граждански и междукултурни умения чрез насърчаване на демократичните ценности и основните права, социалното приобщаване и недискриминацията;
– Успешно преодоляване на образователните различия;
– Насърчаване на междукултурния диалог;
– Равно третиране на децата и младежите с по-малко възможности и приобщаване на децата със специални образователни потребности.
Очаква се ученическата разработка да отговаря на следните условия:
– да бъде авторски текст;
– авторите да бъдат ученици на възраст от 12 до 18 години;
– да бъде в обем до 2 стандартни страници в word формат (1 стандартна страница = 1800 знака с интервалите);
– насърчава се (но не е задължително условие) разработките да бъдат придружени от авторски снимки, визуализиращи представената концепция.
Краен срок: 10 август 2017 г. 

Информация от:http://www.hrdc.bg/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *