Магистърска програма


Геология и геоинформатикаМагистърска програма Геоинформатика, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 
Програмата има за цел развитие на интердисциплинарни умения за приложение на конвенционални и дистанционни методи при извършване на регионално-геоложки изследвания, геоморфоложки анализи и управление на защитени територии; изграждане на бази данни и пространствени анализи, свързани с геоложкия риск, почвено картиране, документиране на защитени територии и др.; компютърно моделиране, 3D-модели и анализи на пространствена информация.
Продължителността на обучението е 3 семестъра, държавна поръчка, за завършили базова специалност (бакалавърска степен) Геология и геоинформатика и 4 и 5 семестъра за завършили ОКС „бакалавър“ в специалности, различни от базовата.
Срок за кандидатстване по държавна поръчка 4 – 21 септември 2017 г. – в Приемна „Кандидат-студенти“ на МГУ; за кандидат-магистри, завършили бакалавърска степен в специалности, различни от базовата – 1 септември.
За информация: тел. 02 8060 207

Краен срок: 21 септември 2017 г. 

Информация от:http://mgu.bg/new/priem/main.php?menu=10&submenu=37

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *