Икономически университет – Варна


ikonomicheski-universitet-varnaИкономически университет – Варна е първото българско висше търговско училище в България, създадено по инициатива на Варненската търговско–индустриална камара. През ноември 2014 година се навърши точно един век от построяването на знаковата за Варна сграда, наследник на Висшето търговско училище, на Икономически университет – Варна. Разположена в центъра на града, сградата на ректората е един от символите му. В своята 95 – годишна история Икономически университет – Варна е подготвил над 112 000 специалисти. Чужди студенти от над 70 различни националности са завършили висшето си образование в Икономически университет – Варна. Високо качество в обучението и конкурентоспособност на кадрите са постигнати цели. Днес в университета учат 12 000 български и чуждестранни студенти, подготвяни от 300 редовни преподаватели, от които над 120 са хабилитирани.

Икономически университет - Варна Икономически университет - Варна Икономически университет - Варна Икономически университет - Варна

Икономически университет – Варна е акредитирана образователна и научна институция, сертифицирана по ISO 9001:2008, която  не спира да утвърждава своя авторитет. Високата оценка (8,46) за институционална акредитация на Икономически университет – Варна, предоставена от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на неговото заседание, проведено на 4 октомври 2012 г., е признание за качеството на обучението във висшето училище и неговото съответствие със Закона за висшето образование. Срокът на валидност на акредитацията е 5 години и дава право на висшето училище да осъществява дейността си и да провежда обучение в рамките на определен институционален капацитет от 13 000 студенти и докторанти.
Пет изследователски центъра обогатяват връзката между бизнес и обучение в най–новите области на познанието чрез интердисциплинарни изследвания, анализи и консултации. Съвместно с кариерния център развиват студентите в реална среда и подпомагат научното израстване и професионалната им реализация в България и чужбина.

Учебните програми на всички специалности  са хармонизирани с европейските и световните образователни стандарти и постиженията на световната теория и практика. Разширяването на състава на специалностите е политика, приета като успешна в отговор на очакванията на нашите студенти и на предизвикателствата на времето в което живеем – защото успехът следва новите решения.
Предлага се избор между 24 акредитирани бакалавърски специалности и 36 магистърски програми от четири професионални направления: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм” и „Информатика и компютърни науки“ в три форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна. В Колеж по туризъм към Икономически университет – Варна се осъществява обучение в ОКС “професионален бакалавър по туризъм” в 4 специалности, една от които е с преподаване на руски език. Учебните програми са хармонизирани с европейските и световните образователни стандарти и практики. Конкурентоспособността на студентите е следван приоритет и през 2012 година е въведено обучение по специалност „Международен бизнес“ с преподаване на английски език, а високият интерес предопределя и създаването през 2013 г. на специалност „Международен туризъм“ с преподаване на руски език. От 2015 г.  се въвеждат още две специалности с преподаване на английски език –  Бизнес икономика и Бизнес предприемачество и иновации. В Икономически университет – Варна функционира система за пълно академично признаване на периоди на обучение от чуждестранни висши училища. Това предоставя възможност на студентите да получат едновременно две дипломи (от два университета) за съответната образователно–квалификационна степен. В Центъра за продължаващо обучение студентите имат възможност да получат допълнителна знания паралелно с основната им специалност. Чрез това обучение те придобиват нова или допълнителна професионална квалификация. За тази цел се предлагат два вида обучение: специалности и курсове. Организират се специализирани компютърни курсове, както и езиково обучение за начинаещи и напреднали по английски, немски, руски, японски, италиански, испански, холандски, датски и турски език.

Икономически университет – Варна подкрепя проекти за обмен на знания в образователната и изследователската работа с чуждестранни академични центрове. Поддържа международни контакти и развива сътрудничеството със 70 чуждестранни университета. Целият научен потенциал работи по многобройни оперативни програми и международни проекти, чието развитие се следи от специализиран сектор. Страна е в проекти по различни програми – ERASMUS, CEEPUS, TEMPUS и др.
Студентите имат възможност за почасова работа в университетска библиотека, информационен център, кариерен център, учебна дейност и прием на студенти, научноизследователска дейност, техническа поддръжка, аудио-визуални, телекомуникационни и осигурителни системи и др. През академичната година се организират фирмени представяния, тренинги, дискусии с възпитаници на университета,  постигнали успехи в своето кариерно развитие. Ежегодно се организира и кариерен форум, в който вземат участие различни компании, предлагащи стажантски и редовни работни позиции.
Изграждането на съвременна, високотехнологична и функционална материална база, модернизирането на лекционните зали, обновяването на столовото хранене, обогатяването на библиотечния фонд, разширяването на легловата база в общежитията, инвестирането на собствени средства в подкрепа на научните търсения на младото поколение и подобряване на квалификацията на преподавателите, подкрепата на спортния талант и българската култура, развитието на връзките с бизнеса и завършилите университета студенти са сред водещите приоритети в управлението му.
Университетът разполага с модерен спортен комплекс. Студентите имат възможност да тренират волейбол, баскетбол, футбол, фитнес, гимнастика, тенис на маса, плуване, лекоатлетически крос, спортно ориентиране и др. В рамките на спортната дейност има групи за шах, кикбокс, боулинг, модерна гимнастика и народни танци. Баскетболът се превърна в предпочитан и обществено значим спорт, който помага за образованието и възпитанието на студентите. През сезон 2013/2014 отборът заслужено зае първо място в Държавното първенство по баскетбол – А група мъже и първо място на финалния турнир за купа БФБ. В университета се организира богат спортен календар, в който могат да вземат участие всички желаещи.
Икономически университет – Варна предоставя на своите студенти атрактивен културен календар за свободното им време. Те имат възможност да посещават безплатно кинопрожекции на класически и съвременни български филми, концерти на популярни музиканти и изпълнители, театрални спектакли, срещи–дискусии с любими на младото поколение творци. През последните три години университетът е домакин на над 50 различни събития и срещи с известни личности (писатели, режисьори, актьори и др.) от България и чужбина.
Икономически университет – Варна е водеща образователна и научна институция с утвърдена идентичност, ориентирана към осигуряване на висококачествено обучение на студенти и докторанти, провеждане на значими научни изследвания и предлагане на конкурентоспособни решения с устойчив икономически и обществен ефект.

Интернет сайт: http://www.ue-varna.bg

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *