МОН представи насоки


MONМинистерството на образованието и науката представи насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19.

В документа се коментират общи и препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията, правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището, алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние, възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19, съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия, поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация. В документа има и специален раздел, който коментира кризата като възможност за развитие. В насоките е публикуван и Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19.

Пълния текст на насоките: http://www.nbp.bg/nbp/wp-content/uploads/2020/08/nasoki_pri-covid_270820_compressed.pdf

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *