Облекчават се условия за прием


Облекчават се условията за прием на ученици от българските неделни училища зад граница в държавните ни висши училища. Редът и условията за прием на българи от чужбина в държавните ни висшите училища да се облекчат предвиждат нормативни промени, които Министерството на образованието и науката подготвя. Те бяха обсъдени на онлайн среща между министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и представители на Асоциацията на българските училища в чужбина.

„Благодарение на доброто партньорство, на българските общности по света създадохме уникална мрежа от над 300 училища на 6 континента. През последните години средствата бяха увеличени двойно. Насочихме ги към увеличаване на броя на училищата и на учениците, включително и на деца от 4–годишна възраст в предучилищната подготовка, финансиране на дейности по интереси и родолюбие, фолклор, традиции и християнство, обучения на учители, адаптиране на учебни програми, учебници, кандидатстудентска подготовка, обмен между училища в България и в чужбина. Българските неделни училища бяха пионери в електронното дистанционно обучение и в момента го провеждат ефективно“, каза министър Вълчев и подчерта, че приоритет в политиката през следващите години трябва да е признаването на българския език в чуждите образователни системи.

Облекченията ще се отнасят до процедурите, сроковете на кандидатстване, местата за прием в държавните ни висши училища и ще бъдат разписани конкретно в проекта, който предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане. Българските кандидат-студенти от чужбина ще влизат в места, субсидирани от държавата, а не в бройки за платено обучение. От тях ще се изисква да са завършили поне две гимназиални години в българско неделно училище в чужбина, една от които трябва да е 12. клас.

Изменение в наредба позволи висшите училища да признават резултата от матурата по местния език и сертификат за владеене на български като чужд език на ниво В.2, издаден от Департамента за езиково обучение към СУ „Св. Климент Охридски“, вместо държавния зрелостен изпит по български език и литература.

„Сертификатът улеснява кандидатите, тъй като спестява време и не е необходимо полагането на матура по български език – нещо, заради което много кандидат-студенти се демотивираха или закъсняваха с една година“, припомни министър Вълчев.

За улесняване на избралите български висши училища наши сънародници е създадена и електронна платформа за онлайн кандидатстване (https://higher-edu.mon.bg/portal/bg/home).

От учебната 2014/2015 г. до 2020/2021 г. броят на българските неделни училища в чужбина е увеличен от 180 до 375, а на учениците в тях – от 14 986 на 31 347. Финансовото им подпомагане от МОН беше повишено от 6,1 млн. на 12,8 млн. лева.

Информация от:https://www.facebook.com/1557953497816581/photos/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *