Конкурс „Градът на бъдещето“


В конкурса могат да участват български ученици (7+ г.) и студенти, изучаващи френски език в България, както и ученици с майчин език български, изучаващи френски език в чужбина (7+ г.).

Конкурсът включва шест отделни категории:

– разказ

– стихотворение

– есе

– рисунка

– арт фотография

– комикс

Всички творби, най-много 2 за категория, трябва да са авторски, написани на френски език. Рисунките и фотографиите да имат заглавие на френски език. Произведенията трябва да отговарят на темата на конкурса и да не са публикувани до момента с отстъпени авторски права. Важно за графичните категории е да имат ясно формулирано заглавие. Хубаво е да са придружени от кратко описание (контекст) на изображенията и как те се вписват в посочената тема. Всички текстове се прилагат на френски език към конкурсните творби.

Един и същ участник може да се състезава в повече от една категория.

Максимален обем:

разказ – до 2000 думи

стихотворение – до 1800 знака

есе – до 900 думи

рисунка – до 5 MB, jpeg или png

фотография – до 5 MB, jpeg или png

комикс – до 4 страници (А3 или А4)

Конкурсът е явен. Участникът изпраща заедно с творбата си следната информация: трите имена, клас (курс), име на обучаващото заведение и град. Допуска се и участие в съавторство (работа в екип).

Участниците, класирани на първите три места, получават грамота, публикуване в сборника с отличени творби и предметни награди.

Участниците, чиито творби са номинирани, получават сертификат за участие и публикуване.

Краен срок за изпращане на творбите: 15 септември 2021 г.

Информация от:https://romanistikakonkursi.blogspot.com/p/blog-page_59.html

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *