Национален ученически конкурс


Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ – 26.11.2021 г., гр. Благоевград

Цели на конкурса:

Да се обогати екологичното образование и активизира творческото мислене на учениците, чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи.

Да се засили интереса на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии.

Да се насочи вниманието на младите хора към красотата и ценността на природата.

Да се провокира въображението и креативността на участниците с цел формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка.

Да се популяризира уникалното природно богатство на българската природа в Национален парк „Рила”.

Условия:

В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас от цялата страната в направленията: „Рисунка“ – І-ІV клас, V-VII клас и VIII-XII клас;

„Разказ“ – V-VІІ клас; „Есе“ – VIIІ-ХІІ клас;

„Фотография“ – I-XII клас;

„Мултимедийна презентация“ – V-VII клас и VIII-XII клас;

„Приложен еко-дизайн“ – V-VII клас и VIII-XII клас.

Участието във всички направления на конкурса е индивидуално.

Данни за участниците и изпращане на творбите.

Всяка творба трябва задължително да съдържа данни за участника: име и фамилия; клас, училище, ЦПЛР, друга институция; клуб, школа /ако участва от извънкласна форма/; имена на ръководителя/учителя; точен адрес, телефон, e-mail /на училището, ИПУ, друга институция или на ръководителя/. Изпращането на творбите да е по пощата и с придружително писмо.

Не се допускат творби, изпратени по електронен път.

Краен срок за изпращане11.11.2021 г.

Информация от:https://konkurs-bg.com/products

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *