Общо събрание на Дружеството на психолозите


Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България ще се проведе на 24. 02. 2024г., от 10:00 часа в 21-ва аудитория, 1-ви етаж, Южно крило, Ректорат на СУ ,,Св. Климент Охридски’’, бул. ,,Цар Освободител’’ 15, София.

                        Дневен ред на Общото събрание:

  1. Отчетен доклад за дейността на ДПРБ за 2023 г.
  2. Финансов отчет за 2023 г. – заключение на Ревизионната комисия.
  3. Отчет за работа на Етичната комисия през 2023 г.
  4. Одобряване приемането на нови редовни и асоциирани членове през 2023 г.
  5. Гласуване на молбата на проф. Сава Джонев за освобождаването му като Председател на УС на ДПРБ и продължаване работата му като редовен член Управителния съвет, до края на мандата му.
  6. Избор на Председател на Управителния съвет на ДПРБ, с мандат равен на срока, за който е избран настоящият УС.
  7. Предложения за стратегия на ДПРБ за 2024 г.
  8. Други.

Регистрацията на участниците ще започне от 09:40 ч. на 24. 02. 2024 г.

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *