Стаж в БНБ


bnb

Българската народна банка предлага възможност за студентски неплатен стаж през летните месеци – от юни до септември. Като престижна институция с безупречна репутация БНБ е привлекателна за студенти от широк кръг специалности в университети с различен профил – икономически, математически, хуманитарен, технически.

Стажовете продължават до един месец в зависимост от желанието на кандидата и потребностите на БНБ.

Изисквания към кандидатите

  1.     да сте докторант или студент в последен курс на степен „бакалавър“, или да се обучавате за степен „магистър“ в акредитирани висши училища и в подходящи за дейностите на БНБ специалности;
  2.     да имате среден успех от обучението най-малко много добър (4.50);
  3.     да имате отлична компютърна грамотност;
  4.     да владеете английски език.

Кандидатстването става с попълване на електронен формуляр. Друг начин да заявите своето желание за участие в стажантската програма е да подадете кандидатурата си по пощата или лично. В този случай са необходими следните документи:

  •     мотивационно писмо, което съдържа общо представяне, професионални и творчески интереси и мотиви за кандидатстване. Препоръчително е да посочите сферите на дейност и тематичните области, в които бихте желали да работите по време на стажа, и предпочитания период от време;
  •     автобиография (CV);
  •     уверение, академична справка или друг документ, удостоверяващ успеха от следването;
  •     съгласие за обработка на лични данни.

В края на стажа Вие представяте писмена разработка (реферат, доклад, отчет, презентация, др.) и получавате официално удостоверение за проведения стаж в БНБ.

Повече за стажа: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUInternship/AUIInternship/index.htm

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *