Допълнителен прием

Аграрен факултет на Тpакийски университет обявява допълнителен прием за следните специалности: - Зооинженерство - Агрономство (полевъдство) - Агрономство (етерично-маслени култури) - Рибовъдство и аквакултури - Екология и опазване на околната среда - Аграрно инженерство Продължителността на обучение на студенти в тези специалности е: - редовна форма - 4...
Прочетете повече