IDEA Ви кани на обучение

“Art for Advocacy: Empowering artists in the Balkans”, 22-29 юни 2016, Охрид IDEA Ви кани на обучение "Изкуството за застъпничество: Увеличаване на правата на артисти на Балканите", която ще се проведе в Охрид, Македония, 22-29 юни 2016 г. Обучението ще бъде организирано като поредица от работни срещи, в които младежки и неправителствени организации ще се научат как да се изп...
Прочетете повече