Безплатен квалификационен курс

gruenes_diplom_fotobernhardludewig-400x250
Grunes Diplom - Сертификат за преподаване на немски език в Гьоте-институт  Гьоте-институт предлага на новопостъпващи и преподаватели с малък опит стандартизирана, модулна квалификация без откъсване от работа за преподаване на немски като чужд език на възрастни. Сертификатът Grunes Diplom е задължителен при наемането на преподаватели в Гьоте-институтите в чужбина и в негови п...
Прочетете повече