Обучение за млади таланти

Творческа академия „Валери Петров" – НДК Академията развива уменията на млади таланти в областта на прозата, поезията, кино и телевизионен сценарий. Академията е изцяло практически насочена и това ще даде възможност на обучаващите се в нея да бъдат профилирани адекватно в направленията проза, поезия и сценарий. Академията провежда своите обучения в рамките на един тримесече...
Прочетете повече