Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

ВТУ "Тодор Каблешков" успешно отстоява мисията си на модерен университет – да участва активно в разработването и провеждането на държавната политика за развитие на висшето образование и науката в областта на сухоземния транспорт, транспортната инфраструктура и телекомуникациите, да провежда научни и приложни изследвания в областта на транспорта и телекомуникациите. Мисията н...
Прочетете повече