Висше строително училище „Любен Каравелов”

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III. През 1991 г. с Указ на Президента на Р България училището получава името на големия български патриот, общественик, писател и публицист Любен Каравелов. От 31 август 2000 г. със Закон за преобра...
Прочетете повече