Военно медицинска академия – гр. София

Военномедицинска академия (ВМА) е наследник на Софийска обща гарнизонна болница, основана през 1891 г. За първи началник на новооткритата болница е назначен д-р Георги Золотович, виден общественик и активен участник в създаващото се тогава здравно законодателство. Преминала през различни етапи в своето над едновековно развитие, през 1960 г. болницата е преструктурирана във В...
Прочетете повече