Глобален онлайн конкурс

Google Science Fair Google в партньорство с LEGO, National Geographic, Scientific American и Virgin Galactic стартира „Google Science Fair – глобален онлайн конкурс за млади хора или екипи от 13- до 18-годишна възраст. Млади учени между 13 и 18 години от всички краища на света са поканени да се присъединят към конкурса и да представят интересни, творчески проекти в някоя от ...
Прочетете повече