Задължителен стаж

Задължителен стаж за студенти в Делегацията на ЕС в САЩ Стаж с продължителност до 6 месеца за студенти, които имат задължителен стаж като част от обучението си, започващ през септември 2019 г. Краен срок: 1 юли 2019 г. Информация от:https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/63340/compulsory-traineeship-students-eu-delegation-united-states-america_en
Прочетете повече