Стипендии за докторанти

Matsumae International Foundation Fellowship Program  Предоставят се всяка година 20 стипендии за период от три до шест месеца. Подкрепата включва изследователски труд и престой, застраховка, въздушен транспорт (самолетен билет за двупосочен път до / от Токио) и еднократна сума при пристигане. Кандидатите посочват периода на стипендията и продължителността на престоя, необхо...
Прочетете повече

Допълнителен прием за докторанти

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в сектор „Докторанти”. Места за допълнителен прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017 г. в Софийски университет на:https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/obrazovanie/doktoranturi/ Кандидатстване: 01.03...
Прочетете повече

Стипендии за докторанти

New Europe College - Институт за академични изследвания в Букурещ, Румъния - обявява конкурс за стипендии за академичната 2017-18 година. Програмата е насочена към млади изследователи / академичните среди, работещи в областта на хуманитарните науки, социални науки и икономиката. Кандидатите трябва да притежават докторска степен. Работните езици са английски, френски и немски...
Прочетете повече

Стипендии за докторанти

Годишната стипендия, която ще предостави "Карол" e в размер на 8000 лв. Проектът цели да подкрепи талантлив млад учен, който има значим принос в своята научна област, както и интересен проект с практическо приложение. Стипендията се предоставя от 2013 г., всяка година насам, на  редовен докторант в акредитирани висши български училища. Конкурсът е тристепенен – по документи,...
Прочетете повече

Конкурс за докторанти

Кандидатстване по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" за подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специлизанти и млади учени Открита е процедура за кандидатстване по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени BG05M2OP001-2.009 - ПОДКРЕПА ЗА Р...
Прочетете повече

Стажантска програма на Facebook

Facebook Fellowship Program Стажантската програма на Facebook има за цел да насърчи и подкрепи обещаващи докторанти, ангажирани в иновации и научни изследвания в области, свързани с компютърните науки и инженерството. Победителите имат право да получават платени такси за две години обучение и стипендия от 37 000 USD всяка година, и до 5 000 USD подкрепа за пътуване. Facebook...
Прочетете повече

Стипендия за докторанти

Matsumae International Foundation’s Research Fellowship Program Международна фондация Matsumae (MIF) в момента приема заявления за своята Програма 2017 с темата "Към по-добро разбиране на Япония и траен световен мир". Приоритетни области на изследване са естествени науки, инженерство и медицина. Кандидатите са свободни да избират приемаща институция (изследователски универс...
Прочетете повече

Конкурс за изследователски стипендии

УНИВЕРСИТЕТСКИ КОМПЛЕКС ПО ХУМАНИТАРИСТИКА „АЛМА МАТЕР“ НАУЧНА ПРОГРАМА VІ „АКАДЕМИЧНИ ДИАЛОЗИ И ИНОВАЦИИ“ Проект „Бъдеще за миналото – научна и културна дипломация, инструменти на „меката сила” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧЕТИРИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер” на СУ "Св. Клим...
Прочетете повече

Стипендии за докторанти

Стипендии за докторанти в областта на правата на човека и глобалната политика, Италия Целта на тази тригодишна Ph.D. Програма, изцяло на английски език, е да се осигури образователна пътека, която ще даде възможност на участниците не само да извършмат академични изследвания, но също така да направят професионална кариера в рамките на широк кръг международни, национални и реги...
Прочетете повече

Стаж в ЕЦБ

Стаж в Главна дирекция Пазарна инфраструктура и Плащания в ЕЦБ The Directorate General Market Infrastructure and Payments (DG/MIP) предлага стаж на наскоро завършили студенти и / или от докторанти, които са завършили най-малко две календарни години на своята докторантурата, шестмесечен стаж (с възможност за удължаване на срока за до 12 месеца общо). За: кандидати от държавит...
Прочетете повече