Пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие

Петият интердисциплинарен докторантски форум с международно участие ще се проведе от 16-ти до 19-ти април 2024 г. в град Кюстендил, България. Организатори на събитието са Центърът за обучение към Българската академия на науките (БАН) и Кариерният център към Центъра за обучение (ЦО) - БАН. Традиционният интердисциплинарен докторантски форум ще се проведе с международно учас...
Прочетете повече