Национални награди, стипендии и отличия 2019

Ежегодна стипендиантска програма "Награди, стипендии, отличия" на Фондация "Шанс за децата и природата на България", за 2019-та година. Фондацията подпомага обучението и изявите на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите като етап от процеса за непрекъснато обучение, възпитание и развитие. За девета поредна година се о...
Прочетете повече

Kонкурс за стипендии

Швейцария предоставя стипендии на български граждани, завършили висше образование. Международна Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, по поръчение на Посолството на Швейцария в България, обяви конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, за двата семестъра на академичната учебна 2019/2020 година, отпускани от швейцарското федерално правителство. Възм...
Прочетете повече

IDEA Ви кани на обучение

“Art for Advocacy: Empowering artists in the Balkans”, 22-29 юни 2016, Охрид IDEA Ви кани на обучение "Изкуството за застъпничество: Увеличаване на правата на артисти на Балканите", която ще се проведе в Охрид, Македония, 22-29 юни 2016 г. Обучението ще бъде организирано като поредица от работни срещи, в които младежки и неправителствени организации ще се научат как да се изп...
Прочетете повече