Награди за креативни идеи

European Drug Prevention Prize - Youth Innovation in Drug Prevention Участвайте, като представите ваш проект, включващ млади хора под 25 години. Оценяват се нови и креативни идеи, които могат да служат като ресурс за политици, изследователи, практици и специалисти и да бъдат добър пример за младите хора в по-нататъшното развитие на нови проекти. Награда: Статуетка и 5000 ев...
Прочетете повече