Магистърска програма

Три стипендии и възможности за професионална реализация ще предложат тази година Fibank и ВУЗФ на най-мотивираните кандидати за обучение в магистърската програма „Банков мениджмънт и инвестиционна дейност”.Приемът за учебната 2021/2022 г. е по документи и вече е отворен. Основната цел на програмата е да отговори на нуждите на икономиката от практически ориентирано образование,...
Прочетете повече

Магистърска програма

Магистърска програма „Изменения на климата и управление на водите", Софийски университет „Св. Климент Охридски" За студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" по специалност, различна от География, Геология, География и биология, Екология и опазване на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Регионално развитие и политика и История и ...
Прочетете повече

Магистърска програма

Медийна академия „Българион“ дава стипендии на бъдещи журналисти  Магистърската програма „Журналистика, продуцентство и финанси“ е единствената магистърска програма по журналистика в България, която е силно практически ориентирана и дава възможност на студентите да се учат в реална среда, да карат стаж в националните медии и да започнат работа като черпят опит от най- успешнит...
Прочетете повече

Магистърска програма

Магистърска програма "Изменение на климата и управление на водите"  Катедра Климатология, хидрология и геоморфология, СУ "Св. Климент Охридски" обявява прием за летен семестър в магистърска програма "Изменения на климата и управление на водите" за кандидати с бакалавърска степен, различна от специалности: География, Геология, География и биология, Екология и опазване на околна...
Прочетете повече

Магистърска програма

Магистърска програма Геоинформатика, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски"  Програмата има за цел развитие на интердисциплинарни умения за приложение на конвенционални и дистанционни методи при извършване на регионално-геоложки изследвания, геоморфоложки анализи и управление на защитени територии; изграждане на бази данни и пространствени анализи, свързани с геоложкия р...
Прочетете повече

Магистърска програма в СУ

Магистърска програма „Изменения на климата и управление на водите“ (ИКУВ) - СУ "Св. Климент Охридски"  Магистърската програма „Изменения на климата и управление на водите“ е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на измененията на климата и за интегрирано управление на водните ресурси. За студенти с образователно-квалификационна степен...
Прочетете повече

Прием в магистърска програма

Прием в магистърска програма „Изменение на климата и управление на водите"  Софийски университет „Св. Климент Охридкси" обявява прием за магистърска програма „Изменения на климата и управление на водите", за студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" по специалност, различна от География, Геология, География и биология, Екология и опазване на ок...
Прочетете повече

Магистърска програма

Магистърска програма: Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ) - СУ "Св. Климент Охридски" Магистърската програма „Изменения на климата и управление на водите" е насочена към подготовката на висококвалифицирани специалисти за анализ и оценка на измененията на климата и за интегрирано управление на водните ресурси. За студенти с образователно-квалификационна степен ...
Прочетете повече

Стартира магистърска програма

Варненският свободен университет стартира магистърска програма „Управление на образованието“. Магистърската програма ще обучава мениджъри в сферата на образованието. Тя е адаптирана към потребностите на сектора от висококвалифицирани управленски кадри. Обучението в нея е 3 семестъра, като акцент е поставен върху придобиването на знания и практически умения в областта на образов...
Прочетете повече

Конкурс „Брандът АЗ“

Saatchi & Saatchi отпуска стипендии за магистърската си програма Конкурс на тема "Брандът АЗ" обявяват рекламната агенция "Saatchi & Saatchi България", Университетът по финанси, бизнес и предприемачество – ВУЗФ и "Кариери". Трима финалисти с най-вдъхновяващите и интересни разработки ще получат стипендии за обучение в магистърската програма "Реклама, иновативен маркети...
Прочетете повече