Национален фотоконкурс

Национален фотоконкурс "Моето училище е най-хубавото" . Цел на конкурса е подкрепа и популяризиране на ученическото творчество и креативност. Представяне на училището през погледа на неговите ученици. Право на участие имат всички ученици до XII клас включително. Участието в конкурса е без такса. Допустими са изображения, показващи аспекти, свързани с училищния живот (сгр...
Прочетете повече

Национален фотоконкурс

Национален фотоконкурс „Моето училище е най-хубавото“ Конкурсът е първият по рода си на тази тема и е за ученици от I до XII клас. За участие са поканени и учениците от българските неделни училища в цял свят. Желаещите да участват в конкурса изпращат свои авторски снимки на имейл адрес: konkurs@azbuki.bg – „За фотоконкурса“. Допустими са изображения, показващи аспекти, свър...
Прочетете повече

Национален фотоконкурс

Национален фотоконкурс „Моето училище е най-хубавото“ Конкурсът е първият по рода си на тази тема и е за ученици от I до XII клас. За участие са поканени и учениците от българските неделни училища в цял свят. Желаещите да участват в конкурса изпращат свои авторски снимки на имейл адрес: konkurs@azbuki.bg – „За фотоконкурса“. Допустими са изображения, показващи аспекти, свъ...
Прочетете повече