Национален литературен конкурс

Национален литературен конкурс за есе на тема: „Как да сме успешни в България“ В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас от общинските, държавните и частните училища и центровете за подкрепа на личностното развитие в цялата страна. Участниците могат да разкажат за свои участия в различни общественозначими, социални, бизнес инициативи, доброволчество и други и да...
Прочетете повече

Конкурс за есе

Национален литературен конкурс “Спас Зафиров” 2019 за написване на есе за ученици от 8-ми до 12-ти клас Темата на конкурса 2019 е „Милосърдието като добродетел на сърцето”. Есетата следва да бъдат авторски, в тях да личи отношението на пишещия към темата, както и да показват езиковата култура на автора. В конкурса могат да участват ученици от 8-ми до 12-ти клас. Конкурсните...
Прочетете повече

Литературен конкурс

12-и Национален литературен конкурс „Яна Язова” 2018  В конкурса могат да участват автори на възраст от 14 до 35 години с максимум 3 разказа в 3 екземпляра (до 5 машинописни страници всеки). Конкурсът е анонимен. Разказите се изпращат в плик на адрес: Лом – 3600, ул. „Славянска” № 1 (за Йорданка Тушанска – главен библиотекар в НЧ „Постоянство 1856” – Лом). Данните за участник...
Прочетете повече