Национален ученически конкурс

Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ - познат и непознат“ - 26.11.2021 г., гр. Благоевград Цели на конкурса: Да се обогати екологичното образование и активизира творческото мислене на учениците, чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи. Да се засили интереса на младите хора към проблемите на екологията и опазването на окол...
Прочетете повече