Прием по документи

Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява прием на документи за обучение по магистърски програми от зимния семестър на учебната 2022/2023 година. Информация за магистърските програми може да намерите на: https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/112-mpcat/302-magprogr Документите се подават при секретаря на съответния факултет. Приемът на студенти в обр...
Прочетете повече