Конкурси за „Сребърна“

Конкурси за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“  Във връзка с отбелязване на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви два национални конкурса. Те са за проекти на графичен знак (лого) и ...
Прочетете повече

Конкурс за изследователски проекти

Конкурс за съвместни франкофонски изследователски проекти Университетската агенция на Франкофонията и Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката на Република България имат удоволствието да обявят стартирането на Конкурс за съвместни изследователски проекти. Конкурсът е отворен за участие за всички български висши учебни заведения и научни орган...
Прочетете повече

Грантове за проекти

East European Performing Arts Small Grants Programme Програмата за малки проекти на East European Performing Arts Platform (EEPAP) е предназначена за подпомагане на иновациите, творчеството и професионалното развитие на отделните художници, куратори, учени, артистични групи и организации, работещи в съвременния танц, театър и по-широкото поле на изпълнителските изкуства в 18 ...
Прочетете повече

Награди за креативни идеи

European Drug Prevention Prize - Youth Innovation in Drug Prevention Участвайте, като представите ваш проект, включващ млади хора под 25 години. Оценяват се нови и креативни идеи, които могат да служат като ресурс за политици, изследователи, практици и специалисти и да бъдат добър пример за младите хора в по-нататъшното развитие на нови проекти. Награда: Статуетка и 5000 ев...
Прочетете повече

Финансиране за ученически проекти

Финансиране до 100 лева за 5 ученически проекта Фондация ЕкоЦентрик предизвиква учениците от 7 до 12 клас от градовете София, Пловдив, Бургас, Благоевград, Пазарджик, Враца, Мездра и Ловеч да разработят истински проект и да предложат реално решение на съществуващ проблем, свързан с потреблението в училището им. Между 3 и 5 проекта ще бъдат избрани за победители и всички т...
Прочетете повече

Грантова програма

Стартира осмото издание на грантовата програма „Мтел еко грант – природа с бъдеще” Стартира набирането на проекти, които ще се финансират по програмата „Мтел еко грант – природа с бъдеще” тази година. Програмата ще финансира безвъзмездно проекти в областите: 1. Повишаване на участието на деца и младежи в дейности за опазването на биоразнообразието, включително и застрашените...
Прочетете повече